Aktualności

Most Siesławice - zdjęcia 16.02.2022


Czytaj więcej

Inwestycje w Powiecie Buskim

Powiat Buski w październiku 2021 roku otrzymał dofinansowanie w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadania objęte dofinansowaniem z okresem realizacji do końca grudnia 2021 roku to: „Remont drogi powiatowej Nr 0054T Ruczynów – Janina od km 0+000 do km 2+200 dł. 2200 m”, „Remont drogi powiatowej Nr 1016T […]


Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

W roku pełnym refleksji oraz trudnych decyzji życzymy Państwu spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia wierząc, że będzie to radosny czas wytchnienia i odpoczynku. Niech Nowy Rok przyniesie same sukcesy zawodowe i prywatne, które pomogą z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju


Czytaj więcej

K O M U N I K A T

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2021 r. (Wigilia) biuro Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju będzie nieczynne, Powyższa informacja nie dotyczy dyżurów zimowego utrzymania w Obwodzie Drogowym w Busku- Zdroju i w Stopnicy


Czytaj więcej

Most Siesławice - zdjęcia 08.12.2021


Czytaj więcej

Zakończone inwestycje drogowe w Powiecie Buskim

Zakończono trzy duże zadania inwestycyjne na terenie Powiatu Buskiego. Roboty były wykonywane na odcinkach dróg powiatowych w ramach uzyskanej dotacji z budżetu państwa podczas naboru wniosków złożonych w sierpniu 2020 roku w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Wykonano przebudowę odcinków dróg powiatowychna zadaniach pn.: „Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0088T Łatanice – Hołudza - Olganów od […]


Czytaj więcej

Trwa budowa mostu w Siesławicach

Z uwagi na prace związane z rozbiórką starego i budowę nowego mostu prowadzony jest objazd pojazdów przez miejscowość Chotelek. Ruch pieszy oraz rowerowy zostanie utrzymany poprzez zastosowanie tymczasowego przejścia przez ciek wodny Maskalis. Wszystkich uczestników ruchu drogowego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie na czas przebudowy z powodu powstałych utrudnień.


Czytaj więcej

Przebudowa mostu w Siesławicach

Przebudowa mostu w Siesławicach Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora Krzysztof Tułaka informuje, że dnia 26 sierpnia 2021 r. podpisano umowę z firmą JAWAL Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Mariusza Brożka dotyczącą zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice w Siesławicach gmina Busko-Zdrój […]


Czytaj więcej

Nawalne deszcze na terenie powiatu buskiego

Na drogach powiatowych przebiegających przez Powiat buski  trwają prace porządkowe przy usuwaniu skutków obfitych i nawalnych deszczy jakie wystąpiły w dniach 04.08.2021 - 06.08.2021r. W piątek 06.08.2021r. pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju pracowali na drogach do godzin wieczornych. Prace odbywały się również w dniu 07.08.2021 (sobota).  Z nawierzchni jezdni dróg powiatowych usuwane […]


Czytaj więcej

Fundusz Dróg Samorządowych

INWESTYCJE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice-Hołudza - Olganów od km 0+000 do km 1+000 dł. 1000 m”DOFINANSOWANIE 288 757,00 złCAŁKOWITA WARTOŚĆ 360 946,29 zł „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m”DOFINANSOWANIE 608 612,00 złCAŁKOWITA WARTOŚĆ 760 765,98 […]


Czytaj więcej
1 2 3 5