Otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary – Szczytniki

Dnia 28 luty 2024 r. o godz. 1300 odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary – Szczytniki. Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w miejscowości Strzałków na terenie gminy Stopnica. Inwestycję na podstawie podpisanej umowy realizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.

Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Pan Ryszard Zych,  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju Pan Krzysztof Tułak, Zastępca Dyrektora Pan Piotr Sokołowski, Radny Rady Powiatu Buskiego Pan Tadeusz Jewiarz, Radny Rady Miejskiej w Stopnicy Pan Grzegorz Rokosz oraz Kierownik Budowy Pan Artur Wolski, Inspektor nadzoru inwestorskiego Pan Grzegorz Paw oraz mieszkańcy miejscowości Strzałków.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary – Szczytniki od km 0+000 do km 1+400 dł. 1400 m, objęła poszerzenie jezdni drogi na odcinku od km 0+000 do km 1+400 wraz z ułożeniem nowej nawierzchni na szerokości 5,0 m, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, odmulenie rowów, przebudowę skrzyżowań, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie peronów przystankowych z kostki betonowej, wymianę oznakowania pionowego.

Wartość wykonanych robót w ramach inwestycji: 1 662 846,96 zł w tym 895 641,00 zł – kwota dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,  427 038,88 zł – środki finansowe Powiatu oraz 340 167,08 zł – środki Gminy Stopnica.