Aktualności

Podpisanie umów na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8

W dniu 21.05.2024 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju – Krzysztof Tułak w obecności władz powiatu buskiego - Starosty - Jerzego Kolarza i  Wicestarosty – Stanisława Klimczaka, Przewodniczącego Rady Powiatu- Wiesława Skopa oraz Radnego Rady Powiatu Buskiego i Członka Zarządu Powiatu Buskiego– Tomasza Mierzwy, a także Pana Roberta Książka – Menadżera ds. rozwoju relacji […]


Czytaj więcej

Trwa remont drogi powiatowej 1023T Strzałków – Smogorzów w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja zadania polega między innymi na wykonaniu podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, remoncie skrzyżowań, remoncie zjazdów oraz ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Wartość wykonania robót budowlanych określono na kwotę 1 913 901,25 zł, w tym środki otrzymane w ramach dofinansowania z  programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 1 139 648,00 zł oraz 774 253,25 zł – środki finansowe […]


Czytaj więcej

Kolejne umowy na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych Powiatu Buskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 – PGR  

W dniu 06.03.2024 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju – Krzysztof Tułakw obecności władz powiatu buskiego - Starosty - Jerzego Kolarza i  Wicestarosty – Stanisława Klimczaka oraz Radnych Rady Powiatu Buskiego – Pana Tadeusza Jewiarza, Pana Jerzego Kordosa, Pana Stanisława Lolo, Pana Wiesława Marca, Pana Tomasza Mierzwy, oraz Radnego Rady Miejskiej w Busku – […]


Czytaj więcej

Otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary – Szczytniki

Dnia 28 luty 2024 r. o godz. 1300 odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary – Szczytniki. Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w miejscowości Strzałków na terenie gminy Stopnica. Inwestycję na podstawie podpisanej umowy realizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, Burmistrz […]


Czytaj więcej

Remont drogi powiatowej 1023T Strzałków – Smogorzów w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 11.12.2023 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju – Krzysztof Tułak w obecności Starosty – Jerzego Kolarza, Radnego Rady Powiatu buskiego Pana Tadeusza Jewiarza oraz Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica – Ryszarda Zycha, podpisał umowę z Wykonawcą wyłonionym na podstawie postępowania przetargowego - F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla reprezentowanym przez Piotra Cieślę – właściciela, […]


Czytaj więcej

Oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów-Parchocin-Podwale

Dnia 11 października 2023 r. o godz. 1200 odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów-Parchocin-Podwale realizowanej w ramach otrzymanego dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Przedmiotowy odcinek drogi w ilości 2530 m znajdujesię w miejscowości Ludwinów oraz Parchocin na terenie gmin Solec – Zdrój i Nowy Korczyn. Uroczystego otwarcia dokonały władze […]


Czytaj więcej

Oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś

Dnia 14 września 2023 r. o godz. 1230 odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś. Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w miejscowości Sielec na terenie gminy Wiślica. Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica Pan Jarosław Jaworski,  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju Pan […]


Czytaj więcej

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary – Szczytniki podpisana.

W dniu 10.08.2023 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju – Krzysztof Tułak w obecności władz Powiatu buskiego: Starosty – Jerzego Kolarza, Wicestarosty – Stanisława Klimczaka, Radnych Rady Powiatu buskiego: Teresy Krupskiej, Tadeusza Jewiarza, Ludomira Leszczyńskiego, jak też Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica – Ryszarda Zycha, podpisał umowę z Wykonawcą wyłonionym na podstawie postępowania przetargowego […]


Czytaj więcej

Kolejne inwestycje drogowe do realizacji w Powiecie Buskim w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 03.07.2023 r. Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju – dr inż. Piotr Sokołowski w obecności władz Powiatu buskiego: Starosty – Jerzego Kolarza, Wicestarosty – Stanisława Klimczaka, Przewodniczącego Rady Powiatu – Andrzeja Gądka oraz Radnych Rady Powiatu buskiego Zbigniewa Zioło, Tadeusza Jewiarza, Jerzego Kordosa oraz Krzysztofa Wojtasia, jak też Burmistrzów Gminy Busko-Zdrój, Nowy […]


Czytaj więcej

Świąteczne życzenia

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy,by wszystkie życzenia okazały się do spełnienia,aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości,abyśmy kroczyli przez życie godniei niech symbol boskiego odrodzeniabył i będzie dla nas celem do spełnienia.Wesołych Świąt! Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju


Czytaj więcej
1 2 3 7