Remont drogi powiatowej 1023T Strzałków – Smogorzów w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 11.12.2023 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju – Krzysztof Tułak w obecności Starosty – Jerzego Kolarza, Radnego Rady Powiatu buskiego Pana Tadeusza Jewiarza oraz Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica – Ryszarda Zycha, podpisał umowę z Wykonawcą wyłonionym na podstawie postępowania przetargowego - F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla reprezentowanym przez Piotra Cieślę – właściciela, na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej Nr 1023T Strzałków - Smogorzów od km 1+000 do km 3+155 długości 2155 m”.  Powyższa inwestycja została dofinansowana w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Remont drogi powiatowej Nr 1023T Strzałków-Smogorzów od km 1+000 do km 3+155 długości 2 155 m będzie realizowany w miejscowości Strzałków, Nowa Wieś oraz Smogorzów zlokalizowanych na terenie Gminy Stopnica. Założone roboty budowlane będą polegać między innymi na wykonaniu podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, remoncie skrzyżowań, remoncie zjazdów oraz ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wartość wykonania robót budowlanych określono na kwotę 1 913 901,25 zł, w tym środki otrzymane w ramach dofinansowania z  programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 1 139 648,00 zł oraz 774 253,25 zł – środki finansowe Powiatu Buskiego wraz z partycypacją Gminy Stopnica.

Dzięki realizacji robót nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa w ruchu pojazdów oraz pieszych, ułatwi to dostęp do przedsiębiorstw rolnych, umożliwi rozszerzenie potencjałów gospodarczych, poprawi komunikację co wpłynie na komfort mieszkańców pod względem przemieszczania się, ale również znacząco poprawi walory estetyczne co zwiększy jej dostępność i uatrakcyjni miejscowość Strzałków, Smogorzów oraz Nowa Wieś.