Oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów-Parchocin-Podwale

Dnia 11 października 2023 r. o godz. 1200 odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów-Parchocin-Podwale realizowanej w ramach otrzymanego dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Przedmiotowy odcinek drogi w ilości 2530 m znajduje
się w miejscowości Ludwinów oraz Parchocin na terenie gmin Solec – Zdrój i Nowy Korczyn.

Uroczystego otwarcia dokonały władze Powiatu - Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, Wicestarosta Pan Stanisław Klimczak, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Gądek, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju Pan Krzysztof Tułak oraz Zastępca Dyrektora Pan Piotr Sokołowski, Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn  Pan Paweł Zagaja, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pan Piotr Strach, Pani Stanisława Witkowska Radna Rady Gminy w Nowym Korczynie, Wójt Gminy Solec – Zdrój Pan Adam Pałys, Radni Rady Powiatu Buskiego Pani Teresa Krupska i Pan Krzysztof Wojtaś, Przedstawiciel firmy DYLMEX Pan Piotr Kweczlich, Kierownik Budowy Pan Krzysztof Kłap oraz Podwykonawca Pan Tomasz Walasek, Inspektor nadzoru inwestorskiego Pan Grzegorz Paw oraz mieszkańcy miejscowości Ludwinów oraz Parchocin.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T od km 0+000 do km 2+530 dł. 2530 m obejmowała poszerzenie jezdni drogi do szerokości 5,0 m wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, odmulenie rowów wraz z częściowym umocnieniem, przebudowę skrzyżowań, wykonanie zjazdów do posesji i na działki rolne, przepustu pod koroną drogi, peronów przystankowych z kostki betonowej, wymianę oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. barier sprężystych.

Wartość zrealizowanej inwestycji: 2 289 628,01 zł w tym 1 602 739,00 zł – kwota dofinansowania z  programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz 686 889,01 zł – środki finansowe Powiatu.