Trwa remont drogi powiatowej 1023T Strzałków – Smogorzów w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizacja zadania polega między innymi na wykonaniu podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, remoncie skrzyżowań, remoncie zjazdów oraz ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wartość wykonania robót budowlanych określono na kwotę 1 913 901,25 zł, w tym środki otrzymane w ramach dofinansowania z  programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 1 139 648,00 zł oraz 774 253,25 zł – środki finansowe Powiatu Buskiego wraz z partycypacją Gminy Stopnica.

Dzięki realizacji robót nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa w ruchu pojazdów oraz pieszych, ułatwi to dostęp do przedsiębiorstw rolnych, umożliwi rozszerzenie potencjałów gospodarczych, poprawi komunikację co wpłynie na komfort mieszkańców pod względem przemieszczania się, ale również znacząco poprawi walory estetyczne co zwiększy jej dostępność i uatrakcyjni miejscowości przyległe do remontowanej drogi powiatowej.

Realizowany odcinek drogi wizytowali Burmistrz Ryszard Zych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Tułak, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztof Zych.