Oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś

Dnia 14 września 2023 r. o godz. 1230 odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś. Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w miejscowości Sielec na terenie gminy Wiślica.

Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz, Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica Pan Jarosław Jaworski,  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju Pan Krzysztof Tułak oraz Zastępca Dyrektora Pan Piotr Sokołowski, Radna Rady Powiatu Pani Teresa Krupska, Prezes firmy DYLMEX Pan Tomasz Dyl, Kierownik Budowy Pan Krzysztof Kłap, Inspektor nadzoru inwestorskiego Pan Grzegorz Paw oraz Pani Sołtys i mieszkańcy miejscowości Sielec.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T od km 0+000 do km 1+210 dł. 1210 m oraz od km 1+800 do km 2+250 dł. 450 m, obejmowała poszerzenie jezdni drogi na odcinku od km 0+000 do km 1+210 wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, odmulenie rowów z częściowym umocnieniem skarpy i dna rowu, przebudowę skrzyżowań, przepusty pod koroną drogi, wykonanie zjazdów do posesji i na działki rolne, wykonanie peronów przystankowych z kostki betonowej, ułożenie kostki betonowej przy kapliczce, wymianę oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż barier ochronnych.

Wartość zrealizowanej inwestycji: 1 308 218,20 zł w tym 1 282 053,84 zł – kwota promesy inwestycyjnej otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 – PGR, oraz 26 164,36 zł – środki finansowe Powiatu.