Zakończono budowę mostu w miejscowości Siesławice powiat Buski

W dniu 7.06.2022r. Powiat Buski odbiera inwestycję pn:” „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice w Siesławicach gmina Busko – Zdrój wraz z przebudową drogi Nr 0084T”.  Budowa mostu wraz z przebudową dojazdów do mostu została sfinansowana ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej Ministerstwa Infrastruktury oraz środków własnych Powiatu Buskiego. Całkowita wartość projektu 2 687 427,87 zł, w tym dofinansowanie 50%. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Jawal Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wybudowany most w miejscowości Siesławice na drodze powiatowej 0084T Siesławice – Skorocice stanowi bardzo ważne połączenie komunikacyjne pomiędzy obszarem Gminy Busko-Zdrój i Gminy Wiślica oraz sołectwami takimi jak Siesławice, Chotelek, Skorocice, Skotniki Dolne oraz Skotniki Górne.

Wybudowano nowy most jednoprzęsłowy na dźwigarach stalowych o długości 23,0 m, szerokości 9,8 m i świetlne 14,0 m o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej. Konstrukcję ustroju nośnego stanowią kształtowniki HEB 550, jako jednoprzęsłowe belki spięte w ramownicę z żelbetowymi oczepami wieńczącymi pale. Na dojazdach do mostu na długości 999,5 m wykonano nową nawierzchnie bitumiczną o szerokości 6,0 m oraz wykonano pobocza z kruszywa kamiennego o szerokości 1m. Przedsięwzięcie to pozwoliło na zwiększenie dopuszczalnej nośności obiektu mostowego z 7 ton do 50 ton. 

Zrealizowana inwestycja, zlokalizowana na strumieniu Maskalis, przyczyni się do rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych zarówno na obszarze powiatu buskiego jak i województwa świętokrzyskiego. Nastąpi podniesienie parametrów technicznych drogi, zwiększy się płynność ruchu, przepustowość, nośność i bezpieczeństwo użytkowników drogi, co wpłynie na poprawę poziomu życia mieszkańców okolicznych wsi.

Dane Adresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Wełecz 146
28-100 Busko Zdrój

Telefony:
(41) 370 16 46, (41) 370 16 47

Email:
sekretariat@pzd.busko.com.pl

Galeria