Zakończone inwestycje drogowe w Powiecie Buskim

Zakończono trzy duże zadania inwestycyjne na terenie Powiatu Buskiego. Roboty były wykonywane na odcinkach dróg powiatowych w ramach uzyskanej dotacji z budżetu państwa podczas naboru wniosków złożonych w sierpniu 2020 roku w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Wykonano przebudowę odcinków dróg powiatowych
na zadaniach pn.:

„Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0088T Łatanice – Hołudza - Olganów od km 0+000 do 1+000 dł. 1 000 m” w m. Hołudza. Wartość kosztorysu powykonawczego zadania to kwota 335 922,84 zł, w tym: 268 738,00 zł otrzymano z dotacji państwa. Pozostałe środki finansowe to udział Powiatu Buskiego oraz Gminy Wiślica, środki finansowe Powiatu Buskiego w kwocie 33 592,42 zł oraz Gminy Wiślica o wartości 33 592,42 zł.

„Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do 1+920 dł. 1 920 m” w m. Kąty Stare. Wartość całego zadania to kwota
759 596,57 zł, w tym: 607 677,00 zł otrzymano z dotacji państwa. Pozostałe środki finansowe to udział Powiatu Buskiego oraz Gminy Stopnica, środki finansowe Powiatu Buskiego
w kwocie 75 959,78 zł oraz Gminy Stopnica o wartości 75 959,78 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m ” w m. Górnowola.  Wartość całego zadania to kwota 1 519 851,48 zł, w tym: 1 161 757,00 zł otrzymano z dotacji państwa. Pozostałe środki finansowe to udział Powiatu Buskiego oraz Gminy Nowy Korczyn, środki finansowe Powiatu Buskiego w kwocie 179 047,24 zł oraz Gminy Nowy Korczyn o wartości 179 047,24zł.

Dane Adresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Wełecz 146
28-100 Busko Zdrój

Telefony:
(41) 370 16 46, (41) 370 16 47

Email:
sekretariat@pzd.busko.com.pl

Galeria