Przebudowa mostu w Siesławicach

Przebudowa mostu w Siesławicach

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora Krzysztof Tułaka informuje, że dnia 26 sierpnia 2021 r. podpisano umowę z firmą JAWAL Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Mariusza Brożka dotyczącą zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice w Siesławicach gmina Busko-Zdrój wraz z przebudową drogi nr 0084T”

Inwestycja obejmuje rozebranie istniejącego obiektu mostowego i wykonanie nowego, oraz przebudowę dróg dojazdowych do mostu w niezbędnym zakresie - umocnienia warstwy ścieralnej wraz z poboczami w km 1+358,50 ÷ 2+357,50.  Przedsięwzięcie ma na celu uzyskanie parametrów nośności nowobudowanego mostu zgodnych z zaleceniami inwestora, oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do mostu.

Wartość inwestycji:

2 728 530,73 zł brutto

Termin zakończenia inwestycji:

27.12.2021 r.

Dane Adresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Wełecz 146
28-100 Busko Zdrój

Telefony:
(41) 370 16 46, (41) 370 16 47

Email:
sekretariat@pzd.busko.com.pl

Galeria