Aktualności

INFORMACJA O CZASOWYM ZAMKNIĘCIU DROGI

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju zawiadamia, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi i planowanym wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na zadaniu inwestycyjnym pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec-Zdrój – Wełnin – Klucz (na odcinku od ulicy Tadeusza Kościuszki w Solcu-Zdroju (km 0+000) do drogi krajowej nr 79 w miejscowości Wełnin (km 2+666)” […]


Czytaj więcej

Zakończono budowę mostu w miejscowości Siesławice powiat Buski

W dniu 7.06.2022r. Powiat Buski odbiera inwestycję pn:” „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice w Siesławicach gmina Busko – Zdrój wraz z przebudową drogi Nr 0084T”.  Budowa mostu wraz z przebudową dojazdów do mostu została sfinansowana ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej Ministerstwa Infrastruktury oraz środków własnych Powiatu […]


Czytaj więcej

Most Siesławice - zdjęcia 16.02.2022


Czytaj więcej

Inwestycje w Powiecie Buskim

Powiat Buski w październiku 2021 roku otrzymał dofinansowanie w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadania objęte dofinansowaniem z okresem realizacji do końca grudnia 2021 roku to: „Remont drogi powiatowej Nr 0054T Ruczynów – Janina od km 0+000 do km 2+200 dł. 2200 m”, „Remont drogi powiatowej Nr 1016T […]


Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

W roku pełnym refleksji oraz trudnych decyzji życzymy Państwu spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia wierząc, że będzie to radosny czas wytchnienia i odpoczynku. Niech Nowy Rok przyniesie same sukcesy zawodowe i prywatne, które pomogą z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju


Czytaj więcej

K O M U N I K A T

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2021 r. (Wigilia) biuro Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju będzie nieczynne, Powyższa informacja nie dotyczy dyżurów zimowego utrzymania w Obwodzie Drogowym w Busku- Zdroju i w Stopnicy


Czytaj więcej

Most Siesławice - zdjęcia 08.12.2021


Czytaj więcej

Zakończone inwestycje drogowe w Powiecie Buskim

Zakończono trzy duże zadania inwestycyjne na terenie Powiatu Buskiego. Roboty były wykonywane na odcinkach dróg powiatowych w ramach uzyskanej dotacji z budżetu państwa podczas naboru wniosków złożonych w sierpniu 2020 roku w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Wykonano przebudowę odcinków dróg powiatowychna zadaniach pn.: „Przebudowa drogi  powiatowej Nr 0088T Łatanice – Hołudza - Olganów od […]


Czytaj więcej

Trwa budowa mostu w Siesławicach

Z uwagi na prace związane z rozbiórką starego i budowę nowego mostu prowadzony jest objazd pojazdów przez miejscowość Chotelek. Ruch pieszy oraz rowerowy zostanie utrzymany poprzez zastosowanie tymczasowego przejścia przez ciek wodny Maskalis. Wszystkich uczestników ruchu drogowego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie na czas przebudowy z powodu powstałych utrudnień.


Czytaj więcej

Przebudowa mostu w Siesławicach

Przebudowa mostu w Siesławicach Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora Krzysztof Tułaka informuje, że dnia 26 sierpnia 2021 r. podpisano umowę z firmą JAWAL Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Mariusza Brożka dotyczącą zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice w Siesławicach gmina Busko-Zdrój […]


Czytaj więcej