Zobacz

Wiadomosci: Aktualności

Szukaj ponownie:    

UTRUDNIENIA W RUCHU NA DOGACH POWIATOWYCH POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BUSKU-ZDROJU

W związku z prowadzeniem robót drogowych w ramach przebudowy dróg powiatowych z dniem 10 października 2019r. nastąpi zmiana organizacji ruchu. więcej >>


Przebudowa drogi powiatowej nr 0095T

Powiatowy Zarząd Dróg informuje o wprowadzeniu w dniu 17.06.2019r. czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 0095T w związku z robotami drogowymi na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0095T Piasek Wielki -Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m".
więcej >>


Udostępnienie kanału technologicznego w pasie drogowym dróg powiatowych

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Powiatu Buskiego informujemy o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec – Zdrój”.

więcej >>


Zarządzanie ruchem - informacja

Dyrektor PZD w Busku- Zdroju informuje, iż od dnia 12.03.2018 sprawy związane z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych powiatu buskiego obsługiwane są przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju. więcej >>


Utrudnienia w ruchu na drogach

W związku robotami torowymi na przejeździe kolejowo- drogowym  na drodze powiatowej Nr 0860T Nr 0860T Szydłów-Tuczępy- Grzybów, w m. Wierzbica w km  8+080  nastąpi zamknięcie ruchu na w/w przejeździe. więcej >>


Utrudnienia w ruchu na drogach

W związku robotami torowymi na przejeździe kolejowo- drogowym  na drodze powiatowej Nr 0030T Skadla - Bronina w m. Raczyce  w km. 2+225 nastąpi zamknięcie ruchu na w/w przejeździe. więcej >>


Utrudnienia w ruchu na drogach

W związku z prowadzeniem robót drogowych w ramach przebudowy dróg powiatowych z dniem 19.06.2017r. nastąpi zmiana organizacji na drodze: Nr 0086T Busko-Zdrój - Owczary - Pęczelice.
więcej >>


Utrudnienia w ruchu na drogach

W związku z  prowadzeniem  robót drogowych w ramach przebudowy dróg powiatowych  z dniem 31.05.2017r. nastąpi  zmiana organizacji na drodze: Nr 0027T  Gnojno - Gorzakiew - Skadla  na odcinku  od  km  0+007 do km 3+200  długości  3193m”.
więcej >>


Utrudnienia w ruchu na drogach

W związku robotami torowymi na przejeździe kolejowo- drogowym LHS linii kat. „D” km 256,363 w ciągu drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice - Balice w km 1+660 w m. Potyrała nastąpi zamknięcie ruchu na w/w przejeździe.
więcej >>


Utrudnienia w ruchu na drogach

W związku robotami torowymi na przejeździe kolejowo- drogowym LHS  km 243,336 kat. D w ciągu na drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-Podlesie -Tuczępy- Pieczonogi, w m. Podlesie. więcej >>