Zima atakuje !!!
2010-12-01 18:41:16

Zgodnie z przewidywaniami zima zaatakowała.

Zgodnie z przewidywaniami zima zaatakowała. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku Zdroju jest przygotowany do akcji zimowej. Cały dostępny sprzęt pracuje na wszystkich odcinkach dróg powiatowych. Jak co roku zostały
ustalone całodobowe dyżury zarówno w siedzibie PZD Busko Zdrój jak również w Obwodzie Drogowym w Stopnicy. Dokładny opis akcji zimowej wraz z alarmowymi numerami telefonów dostępne są w zakładce Akcja zima.
http://pzd.busko.com.pl//printnews.php?id=4