Przebudowa drogi powiatowej nr 0095T
2019-06-18 16:15:28


Powiatowy Zarząd Dróg informuje o wprowadzeniu w dniu 17.06.2019r. czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 0095T w związku z robotami drogowymi na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0095T Piasek Wielki -Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m".

Planowany termin zakończenia inwestycji i utrudnień w ruchu do 31.10.2019r.

PZD apeluje o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem.


http://pzd.busko.com.pl//printnews.php?id=34