Udostępnienie kanału technologicznego w pasie drogowym dróg powiatowych
2018-03-27 15:08:19

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Powiatu Buskiego informujemy o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec – Zdrój”.Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym dróg powiatowych położonych w miejscowościach :
- DP0091T w miejscowości Solec Zdrój: dz. ewid. nr 51, 344 i 530,
-DP0091T
na odcinku od miejscowości Solec- Zdrój do miejscowości Baranów: dz.
ewid. nr.: 76/1, 545, 544, 626, 547, 1185, 531, 870, 30, 342, 151,
-DP0092T na odcinku od miejscowości Chwalikówka do miejscowości Skotniki Duże: dz. ewid. nr.: 36/2, 5/2, 226, 495,
-DP0087T w miejscowości Skotniki Duże dz. ewid. nr 495,

mogą składać pisemne wnioski  o udostępnienie kanału na adres:
Powiat Buski
Powiatowy Zarząd Dróg
Wełecz 146
28- 100 Busko-Zdrój

Wniosek winien zawierać następujące informacje:
1. Nazwę podmiotu (jednostki) zainteresowanego udostępnieniem kanału technologicznego.
2. Rodzaj i ilość sieci telekomunikacyjnej lub energetycznej.
3. Określenie parametrów urządzeń infrastruktury technicznej, które mają być umieszczone w kanale technologicznym.
4.
Propozycje wymagań, jakie w opinii wnioskodawcy winien spełniać kanał
dla potrzeb lokalizacji w/w urządzeń infrastruktury technicznej.

Kanał technologiczny będzie udostępniany na zasadach określonych w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych.Do pobrania:
Udostępnienie kanału technologicznego w pasie drogowym dróg powiatowych .pdf

http://pzd.busko.com.pl//printnews.php?id=33