Utrudnienia w ruchu na drogach
2017-06-16 12:12:09


W związku robotami torowymi na przejeździe kolejowo- drogowym  na drodze powiatowej Nr 0860T Nr 0860T Szydłów-Tuczępy- Grzybów, w m. Wierzbica w km  8+080  nastąpi zamknięcie ruchu na w/w przejeździe. Zamknięcie ruchu
na w/w przejeździe wystąpi w dniach :
- 22 czerwca 2017r. w godz. 8 00  do 18 00
- 26 czerwca 2017r  w godz. 8 00  do 18 00. Ruch na czas robót będzie się odbywał objazdami.
Ruch na przejeździe zostanie przywrócony  po zakończeniu robót.
Projekt czasowej organizacji ruchu  Nr:
- PZD - S4.431.84.81.2015P z dnia 10.12.2015r.
- PZD - S4.431.84.81.2015.2016 z dnia  27.12.2016r.

Sporządziła: Alicja Cieplińska

http://pzd.busko.com.pl//printnews.php?id=31