Utrudnienia w ruchu na drogach
2017-05-30 14:32:47


W związku z  prowadzeniem  robót drogowych w ramach przebudowy dróg powiatowych  z dniem 31.05.2017r. nastąpi  zmiana organizacji na drodze: Nr 0027T  Gnojno - Gorzakiew - Skadla  na odcinku  od  km  0+007 do km 3+200  długości  3193m”.
Projekt czasowej organizacji ruchu Nr: PZD - S4.431.16.16.2017P z dnia 25.05.2017r.
- Nr 0044T Falęcin Stary - Białoborze - Klępie Dolne na odcinku od km 2+850 do km 5+350  długości 2500m ”.

Projekt czasowej organizacji ruchu  Nr: PZD - S4.431.17.17.2017P z dnia 25.05.2017r. - Nr  0103T  Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Błotnowola   związana  z   budową  ścieżki rowerowej na odcinku  od km 9+044 do km 11+053, długości 1409 m.

Projekt czasowej organizacji ruchu  Nr:  PZD - S4.431.18.18.2017P z dnia 25.05.2017r.- Nr 0115T Kępa  Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce  na  odcinku  Pacanów - granica  powiatu Buskiego  od km 10+295 do km 13 + 850, długości 3555 m.

Projekt czasowej organizacji ruchu  Nr:  PZD - S4.431.19.19.2017P z dnia 25.05.2017r.

Przewidywany termin zakończenia robót 30 październik 2017r.
- Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów na odcinku od km 5+020  do km 7+750  długości 2730m ”.

Projekt czasowej organizacji ruchu  Nr: PZD - S4.431.15.15.2017P z dnia 25.05.2017r.
 
Przewidywany termin zakończenia robót 30 październik 2017r.

Sporządziła: Alicja Cieplińska

 
http://pzd.busko.com.pl//printnews.php?id=28