Utrudnienia w ruchu na drogach
2017-05-18 14:27:11


W związku robotami torowymi na przejeździe kolejowo- drogowym LHS  km 243,336 kat. D w ciągu na drogi powiatowej Nr 0860T Szydłów-Tuczępy- Grzybów.
W związku robotami torowymi na przejeździe kolejowo- drogowym LHS  km 243,336 kat. D w ciągu na drogi powiatowej Nr 0860T Szydłów-Tuczępy- Grzybów, w m. Rzędów w km. 11+120 nastąpi zamknięcie ruchu na w/w przejeździe w dniach :
- 18 maja  2017r.  do 27 maja  2017 w godz. 8.00  do 18.00
- 02 czerwca 2017r  do w godz. 8 00  do 18 00.
- 03 czerwca 2017r  do w godz. 8 00  do 18 00.


Ruch będzie się odbywał  przy zajęciu połowy jezdni.

Projekt czasowej organizacji ruchu  Nr:  PZD - S4.431.10.10.2017P z dnia 16.05.2017r.

Sporządziła: Alicja Cieplińska


http://pzd.busko.com.pl//printnews.php?id=25