Utrudnienia w ruchu na drogach
2017-05-17 14:24:49


W związku z prowadzeniem robót drogowych w ramach przebudowy dróg powiatowych  z dniem 18.05.2017r. nastąpi zmiana organizacji na drodze: Nr 0133T  Strążyska - Sępichów.


Zmiana organizacji na drodze:
- Nr 0133T  Strążyska - Sępichów  na odcinku  od  km  1+170 do km 2+700  na długości 1530m. Przewidywany termin zakończenia robót 30 czerwca 2017r.

Projekt czasowej organizacji ruchu  Nr:  PZD - S4.431.12.12.2017P z dnia 17.05.2017r.

Sporządziła: Alicja Cieplińska

http://pzd.busko.com.pl//printnews.php?id=24