Utrudnienia w ruchu na drogach
2017-05-16 11:21:00


W związku z prowadzeniem robót drogowych w ramach realizacji zadania: pn. „ Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych na terenie Powiatowego Zarządu Dróg  w Busku-Zdroju  w roku 2017” z dniem 17 maja 2017r. wystąpią utrudnienia w ruchu na drogach w powiecie buskim.
Utrudnienia w ruchu mogą wystąpić na drogach przebiegających przez gminy: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn,
Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica , Tuczępy, Wiślica. Zmiana oznakowania
będzie następowała w miarę postępu robót   do dnia 10.06.2017r.

Projekt czasowej organizacji ruchu  Nr:  PZD - S4.431.10.10.2017P z dnia 16.05.2017r.

Sporządziła: Alicja Cieplińska
http://pzd.busko.com.pl//printnews.php?id=23