Utrudnienia w ruchu na drogach
2017-04-20 14:17:58


W związku z prowadzeniem robót drogowych w ramach realizacji zadania pn. „Odnowa malowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju w roku 2017” z dniem 21 kwietnia 2017r. wystąpią utrudnienia w ruchu na drogach w powiecie buskim.
Utrudnienia w ruchu mogą wystąpić na drogach przebiegających przez gminy: Busko-Zdrój,
Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica , Tuczępy,
Wiślica. Zmiana oznakowania będzie następowała w miarę postępu robót ( I
etap) do 01.06.2017r.

Projekt czasowej organizacji ruchu Nr: PZD - S4.431.8.8.2017P z dnia 21.04.2017r.

Sporządziła: Alicja Cieplińska
http://pzd.busko.com.pl//printnews.php?id=22