Odbiór muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina
2011-10-24 14:53:45

Odbiór muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina
W dniu 28.09.2011 r. Powiat Buski odebrał wykonanie robót dodatkowych przy realizacji  inwestycji  pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km”, która to inwestycja realizowana jest w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”


Odebrane roboty dodatkowe to mur oporowy w m. Widuchowa w ciągu drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina. Wykonanie tych robót wynikło z potrzeby zabezpieczenia wysokiej skarpy po lewej stronie drogi, na której zlokalizowany jest budynek szkoły.


 mur_opor1.jpg


Zgodnie z przyjętą technologią robót skarpa została zabezpieczona poprzez wykonanie na dł. 43 m muru oporowego z prefabrykatów żelbetowych oraz ułożenie płyt ażurowych betonowych na dł. 40 m. 


Wartość robót dodatkowych wynosi 149 563,65 zł


Roboty zostały zrealizowanego przez ŚPRD „TRAKT” Sp. Z o.o., która to firma jest wykonawcą inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km”


mur_opor2.jpg

 

http://pzd.busko.com.pl//printnews.php?id=11