Zobacz

Wiadomosci

Oddanie kolejnej inwestycji drogowej na terenie powiatu buskiego

Dodane Data: 2011-11-21 10:40:38 (czytane: 1982)  Wersja do druku

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349  i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km

 

logo_rpo_2.jpg

        W dniu 09.11.2011 r. Powiat Buski rozpoczął odbiór kolejnej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km” zrealizowanej przy finansowym udziale Unii Europejskiej. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana przez Powiat Buski ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”

Całkowita wartość Projektu wyniosła 14,839 mln PLN w tym dofinansowanie:

- ze środków EFRR:  60% kosztów Projektu

- ze środków Powiatu Buskiego:  40% kosztów Projektu

Wartość robót budowlanych:    14,752 mln PLN

Roboty zrealizowano od 14.06.2010 r. do 29.10.2011 r.

 

 sk1.jpg

Wykonawcą robót było Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie k/Kielc.
  Przebudowa drogi powiatowej  Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km obejmowała poszerzenie jezdni do 6,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie nowych nakładek bitumicznych. Wykonano również przebudowę istniejących  zjazdów na drogi boczne, do posesji i na działki rolników oraz kompleksowe odwodnienie drogi (przebudowa przepustów pod koroną drogi, budowa kanalizacji deszczowej, ułożenie urządzeń do odprowadzenia wód opadowych, wykopanie i odtworzenie istniejących rowów z umocnieniem skarp i dna płytami ażurowymi). W celu poprawy bezpieczeństwa  ruchu wybudowano chodnik o  długości 3210 mb, wybudowano 10 szt. zatok autobusowych, wykonano na całej długości nowe oznakowanie poziome i pionowe drogi, ustawiono bariery ochronne. Na całym odcinku drogi pobocza zostały utwardzone kruszywem.  Wykonany został remont mostu w m. Maciejowice.

  Realizacja projektu poprawiła dostępność komunikacyjną, podniosła jakość połączeń wewnątrz regionalnych poprzez poprawę stanu technicznego drogi oraz spowodowała wzrost potencjału gospodarczego w regionie inwestycji poprzez podniesienie jego atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.

 sk2.jpg

 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Przeczytaj również:
Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju (2020-03-15 21:17:31)
UTRUDNIENIA W RUCHU NA DOGACH POWIATOWYCH POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BUSKU-ZDROJU (2019-10-04 14:41:56)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0095T (2019-06-18 16:15:28)
Udostępnienie kanału technologicznego w pasie drogowym dróg powiatowych (2018-03-27 15:08:19)
Zarządzanie ruchem - informacja (2018-03-09 14:08:28)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-06-16 12:12:09)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-06-14 10:34:44)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-06-14 14:33:45)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-05-30 14:32:47)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-05-25 14:30:47)