Zobacz

Wiadomosci

Odbiór muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina

Dodane Data: 2011-10-24 14:53:45 (czytane: 3278)  Wersja do druku

Odbiór muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina

W dniu 28.09.2011 r. Powiat Buski odebrał wykonanie robót dodatkowych przy realizacji  inwestycji  pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km”, która to inwestycja realizowana jest w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”

Odebrane roboty dodatkowe to mur oporowy w m. Widuchowa w ciągu drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina. Wykonanie tych robót wynikło z potrzeby zabezpieczenia wysokiej skarpy po lewej stronie drogi, na której zlokalizowany jest budynek szkoły.

 mur_opor1.jpg

Zgodnie z przyjętą technologią robót skarpa została zabezpieczona poprzez wykonanie na dł. 43 m muru oporowego z prefabrykatów żelbetowych oraz ułożenie płyt ażurowych betonowych na dł. 40 m. 

Wartość robót dodatkowych wynosi 149 563,65 zł

Roboty zostały zrealizowanego przez ŚPRD „TRAKT” Sp. Z o.o., która to firma jest wykonawcą inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km”

mur_opor2.jpg

 

Przeczytaj również:
Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju (2020-03-15 21:17:31)
UTRUDNIENIA W RUCHU NA DOGACH POWIATOWYCH POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BUSKU-ZDROJU (2019-10-04 14:41:56)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0095T (2019-06-18 16:15:28)
Udostępnienie kanału technologicznego w pasie drogowym dróg powiatowych (2018-03-27 15:08:19)
Zarządzanie ruchem - informacja (2018-03-09 14:08:28)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-06-16 12:12:09)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-06-14 10:34:44)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-06-14 14:33:45)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-05-30 14:32:47)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-05-25 14:30:47)