Zobacz

Wiadomosci

Nowa inwestycja drogowa na terenie powiatu buskiego dobiega końca...

Dodane Data: 2011-10-24 14:48:12 (czytane: 1559)  Wersja do druku

Dobiega końca realizacja kolejnej inwestycji Powiatu Buskiego współfinansowanej przez Unię Europejską pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km”.  

Inwestycja ta jest realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013” w cyklu dwuletnim.

skadla_1.jpg 

Wykonawcą robót jest Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie k/Kielc.

Do dnia dzisiejszego wykonano wszystkie zasadnicze roboty ujęte w dokumentacji technicznej: roboty rozbiórkowe, roboty ziemnych, odwodnienie korpusu drogowego, poszerzenie drogi na całej długości. Wykonany został pełny zakres robót nawierzchniowych: wyrównanie nawierzchni masą mineralno-asfaltową, warstwa wiążącą grub. 7 cm z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna grub. 5 cm z betonu asfaltowego. Na odcinku o dużym spadku podłużnym ułożono warstwę ścieralną z SMA. Wykonano chodniki z kostki brukowej oraz perony przy zatokach autobusowych. Wykonana została kanalizacja deszczowa i roboty wykończeniowe w zakresie umocnienia dna i skarp rowów płytami ażurowymi, ułożenia ścieków do odprowadzenia wód opadowych, przebudowy zjazdów do gospodarstw, na działki rolników i na drogi boczne. Wyremontowano również most w m. Maciejowice.

 W chwili obecnej trwają prace przy nasadzeniu drzew i krzewów oraz oznakowaniu poziomym i pionowym drogi.

skadla_2.jpg


Przeczytaj również:
Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju (2020-03-15 21:17:31)
UTRUDNIENIA W RUCHU NA DOGACH POWIATOWYCH POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BUSKU-ZDROJU (2019-10-04 14:41:56)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0095T (2019-06-18 16:15:28)
Udostępnienie kanału technologicznego w pasie drogowym dróg powiatowych (2018-03-27 15:08:19)
Zarządzanie ruchem - informacja (2018-03-09 14:08:28)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-06-16 12:12:09)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-06-14 10:34:44)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-06-14 14:33:45)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-05-30 14:32:47)
Utrudnienia w ruchu na drogach (2017-05-25 14:30:47)