Zobacz

Aktualności:

2020-04-17 13:29:14

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem więcej >>

ROK 2014

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

logo-nppdl_2012-2015_1.jpg

 

Powiat Buski zakończył realizację projektu drogowego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” wykonywanego          w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność Rozwój”.

Projekt obejmował przebudowę ośmiu odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 8 493 m w tym:

- Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów  długości 2137 m

- Nr 0057T Busko-Zdrój-Łagiewniki-Elżbiecin – odc. ul. Łagiewnicka długości 1527 m

- Nr 0029T Gnojno-Janowice Poduszowskie - Balice długości 496 m

- Nr 0147T Balice – Przyborów długości 224 m

- Nr 0125T Biechów-Pacanów- odc. ulica  Biechowska długości 570 m

- Nr 0098T Solec Zdroj-Wełnin długości 1759 mb

- Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice-Niziny długości 1650 m

- Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi w miejscowości Tuczępy długości  130 m

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268A,  25-116 Kielce.

Na poszczególnych odcinkach dróg wykonano następujące roboty:

 

- na drodze Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów na odcinku długości 2137 m wykonane zostało wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 50kg/m²     w ilości 427,4 Mg oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm o  powierzchni 8548 m². Ze względu na potrzeby ruchu lokalnego i pieszego na przebudowanym odcinku drogi  wykonano utwardzenie poboczy o grubości 6 cm z kruszywa kamiennego o dł. 4124 m i szerokości 1,0 m  w  ilości  4142m².  Poprawa bezpieczeństwa ruchu nastąpiła poprzez wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych tj. rozebranie istniejących nienormatywnych przepustów pod drogami, na i zjazdach na drogi boczne i do pól. Usunięto 38 szt. pni po ściętych drzewach i przebudowano 2 szt. przepustów: Ø 60 cm i 100 cm o dł. 9,0 m każdy,  przedłużono  istniejący przepust ramowy 2,5x1,0 m o 2,0 m wraz z wykonaniem nowych ścianek czołowych wraz z odmuleniem części przelotowej. Przebudowano również 16 szt. zjazdów do pól  o dł. 82 m wraz z ułożeniem  części przelotowej  przepustów pod zjazdami  z rur betonowych  zbrojonych Ø 50 cm oraz wykonaniem  30 szt. ścianek czołowych   i ułożeniem nawierzchni z kruszywa łamanego grubości 20 cm  w ilości 320 m². Przebudowano również zjazdy na drogi boczne w ilości  3 szt. o dł. 23 m wraz z ułożeniem części przelotowej przepustów z rur betonowych zbrojonych Ø 60 cm oraz wykonaniem  ścianek czołowych  i ułożeniem podbudowy z kruszywa łamanego  grubości 20 cm  w ilości 165m² oraz wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ilości 165m² - warstwa wyrównawcza 50kg/m² - 8,25 Mg i warstwa ścieralna  gr. 4 cm w ilości 165 m². W celu prawidłowego odwodnienia drogi i likwidacji zastoisk wodnych wykonana została renowacja istniejących rowów na długości 3544 m.  Przebudowano 2 szt. istniejących skrzyżowań na drogi gminne poprzez wykonanie korekty łuków z ułożeniem podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna 20cm i górna 10cm  w ilości 42,5m² każda oraz wykonaniem nawierzchni bitumicznej  w ilości 85 m² - warstwa wyrównawcza 50kg/m² - 4,25 Mg i warstwa ścieralna  grub. 4 cm w ilości 85 m². W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wybudowane zostały        2. zatoki autobusowe o   pow. 228 m². Pod zatokami rowy kryte z kręgów żelbetowych  Ø 50cm          o łącznej dł. 112 m wraz  z wykonaniem ścianek czołowych Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu wymieniono oznakowania pionowego w ilości 21 szt. znaków oraz ustawiono 84 m barier ochronnych  Sp-09..