Zobacz

Aktualności:

2020-04-17 13:29:14

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem więcej >>

ROK 2012

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

NPPDK_1.jpg

Powiat Buski zakończył realizację projektu drogowego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach powiatowych w Busku-Zdroju” wykonywanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność Rozwój”.

Projekt obejmował przebudowę ul. 12-go Stycznia, 1-go Maja i ul. Waryńskiego z przebudową skrzyżowania ul. 12-go Stycznia z ul. Grotta jak również wykonanie oświetlenia ul. 12-go Stycznia. Łączna długość przebudowanych ulic wynosi 1510 mb.

_dsc7499.JPG 

Wykonawcą robót był Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

Przebudowano ulice w zakresie wykonania nowych nawierzchni bitumicznych w ilości 12 317 m2, przebudowano również zniszczone  istniejące chodniki  z masy bitumicznej,  płyt chodnikowych oraz kostki brukowej  na chodniki z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji w ilości 2 073 m2.

Przy ul. Waryńskiego w obrębie Kościoła wykonano plac postojowy z kostki brukowej o powierzchni 835 m2oraz na wysokości dworca autobusowego wykonano plac postojowy       o nawierzchni bitumicznej w ilości 696 m2. Ponadto przy ul. Waryńskiego przebudowano zatokę autobusową o powierzchni 105 m2 z masy bitumicznej.  Wykonano roboty w zakresie poprawy odwodnienia ulic poprzez renowację rowu na dł. 312 mb, odmulenie przepustów     o łącznej długości 50 mb, zabezpieczenie skarp rowów płytami ażurowymi na powierzchni       90 m2 oraz wykonano 5 szt. studzienek ściekowych i wyregulowano 89 szt. kratek ściekowych. Na ul. 12-go Stycznia wykonane zostało oświetlenie uliczne. Przebudowano skrzyżowanie ul. 12-go Stycznia z ul. Grotta polegające na budowie dodatkowego pasa ruchu dla prawo skrętów. Przebudowa skrzyżowania  zwiększyła jego przepustowość oraz poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wykonano zostało nowe oznakowanie poziome ulic oraz  wymieniono oznakowanie pionowe.

 stycz.jpg

             Całkowita wartość zrealizowanego Projektu wyniosła 1 090 971,18   w tym dofinansowanie budżetu państwa 327 291,00 zł, budżetu powiatu 463 680,18 zł i budżetu gminy Busko-Zdrój w wysokości 300 000,00 zł.

Wykonanie projektu pozwoliło na poprawę infrastruktury drogowej na terenie miasta Busko-Zdrój. Przyczyniło się także do wzrostu poziomu życia mieszkańców, umożliwiło poprawę warunków ruchu, komfortu jazdy, estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto realizacja projektu w szczególności przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańcom miasta do znajdujących się w otoczeniu przebudowanych ulic  instytucji publicznych a kuracjuszom do zlokalizowanych  sanatoriów w części uzdrowiskowej miasta.

 stycz2.jpg