Zobacz

Aktualności:

2020-04-17 13:29:14

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem więcej >>

Projekt nr Z/2.26/I/1.1.1/459/05/U/187/07


„Przebudowa dróg powiatowych Nr 15130 (0030T) Skadla-Bronina  i Nr 15124 (0024T) Chmielnik-Stopnica – Etap I”

W dniu 10.09.2007 r. Powiat Buski oddał do użytku nowo przebudowane odcinki dróg powiatowych Nr 15130 (0030T) Skadla-Bronina i Nr 15124 (0024T) Chmielnik-Stopnica o łącznej długości 2,197 km.
Przebudowane drogi finansowane były z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz środków własnych Powiatu Buskiego.
Całkowita wartość Projektu wyniosła 1 988 080,69 zł, w tym dofinansowanie:
ze środków EFRR:  1 425 503,14 zł,  ze środków Powiatu Buskiego:  475 167,72zł
Wartość robót budowlanych wyniosła 1 866 669,15 zł.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. z siedzibą      w Kielcach.
        Przebudowa dróg polegała na poszerzeniu jezdni do 6,0m, wzmocnieniu konstrukcji poprzez wykonanie nowych nakładek bitumicznych, przebudowę łuków poziomych oraz zatok autobusowych do normatywnych parametrów. Wykonano również przebudowę istniejących zjazdów na drogi boczne jak i indywidualne, kompleksowe odwodnienie poprzez remont 2 mostów, przepustów oraz rowów.  Wykonano remont bardzo zniszczonych mostów w miejscowości Budy w ciągu drogi Nr 15124 (0024T) Chmielnik-Stopnica oraz  w miejscowości Palonki w ciągu drogi Nr 15130 (0030T) Skadla-Bronina. Odnośnie poprawy bezpieczeństwa  wykonano oznakowanie poziome i pionowe drogi, ustawiono bariery ochronne.
Przebudowa dróg poprawiła bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.
Wykonana inwestycja przyczyniła się również do zwiększenia atrakcyjności regionu objętego projektem poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej.