Zobacz

Aktualności:

2020-04-17 13:29:14

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem więcej >>

Projekt nr Z/2.26/I/1.1.1/188/04


„Przebudowa drogi powiatowej Nr 15213 Stopnica-Solec Zdrój-Zielonki długości 11,577 km” 

                W dniu 19 lipca 2006 r. Powiat Buski oddał do użytku nowo przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 15213 Stopnica-Solec Zdrój-Zielonki długości 11,577 km zrealizowany w latach 2005-2006.
Przebudowa drogi finansowana była z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego           w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz środków własnych Powiatu Buskiego
             Całkowita wartość Projektu wyniosła 5 635 330,23 zł, w tym dofinansowanie:
ze środków EFRR:  4 226 497,66 zł,  ze środków Powiatu Buskiego:  1 408 832,57 zł
Wartość robót budowlanych wyniosła 5 548 710,23 zł.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. z siedzibą      w Kielcach.
Zakres przebudowy drogi obejmował poszerzenie nawierzchni do 6,0m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie nowych nakładek bitumicznych, przebudowę łuków poziomych, przebudowę zatok autobusowych, budowę chodników, przebudowę istniejących zjazdów na drogi boczne i indywidualne, kompleksowe odwodnienie drogi poprzez renowację 2 mostów, przepustów oraz rowów, wykonanie oznakowania poziomego                i pionowego
Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego terenu, ułatwiła dojazd mieszkańcom okolicznych wsi do centrum gmin oraz kuracjuszom do ośrodka uzdrowiskowego  Solec Zdrój, wpłynęła korzystnie na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych ( w miejscowości Zborów  znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej).
Celem projektu była poprawa nawierzchni drogi oraz budowa chodników, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa zarówno dla ruchu kołowego jak i pieszych.