Zobacz

Aktualności:

2020-07-01 10:00:15

#GaszynChallenge więcej >>

Druki wniosków

Druki wniosków

Załączone pliki
zezw_prac_pas.PDFWniosek dotyczący zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym (140.856 KB)
Opis: Druk wniosku
PZD_awaria.PDFWniosek awaryjnego zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót drogowych (61.027 KB)
Opis: Druk wniosku
PZD_warunki.PDFWniosek o podanie warunków lokalizacji budowy/remontu/ogrodzenia przy drodze (50.182 KB)
Opis: Druk wniosku
PZD_espozycja_w_pasie.PDFWniosek o wyrażenie zgody na ekspozycję produktów (52.18 KB)
Opis: Druk wniosku
PZD_zjazd.PDFWniosek o wydanie zgody na budowę/przebudowę zjazdu z drogi publicznej (72.041 KB)
Opis: Druk wniosku
PZD_infr_tech.PDFWniosek dot. zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (124.762 KB)
Opis: Druk wniosku
PZD_Busko_obiekt.pdfWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia/obiektu w pasie drogowym (43.936 KB)
Opis: Druk wniosku 2014
PZD_Busko_reklama.pdfWniosek o wyrażenie zgody na ustawienie reklamy (59.091 KB)
Opis: Druk wniosku 2014
PZD_Busko_warunki_zjazd.pdfWniosek o podanie warunków technicznych remontu,budowy zjazdu (29.709 KB)
Opis: Druk wniosku
PZD_Busko_przejazd.pdfWniosek o zezwolenie na przejazd pojazdu ciężarowego (23.216 KB)
Opis: Druk wniosku
wniosek_ drzewa.pdf.pdfWniosek o usunięcie drzew (34.568 KB)
Opis: Wniosek o usunięcie drzew i krzewów