Zobacz

Aktualności:

2020-07-01 10:00:15

#GaszynChallenge więcej >>

Komunikaty PZD

      Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju informuje, że z dniem  01 maja 2013r. zostanie dokonana zmiana oznakowania pionowego na drodze powiatowej, ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju,  na odcinku od km 0+000 do km 1+030 t, od skrzyżowania z ulicą  W.Grotta / Korczyńska , do skrzyżowania  z drogą wojewódzką Nr 776  i 973.
       Zmiana dotyczy wprowadzenia na w/w odcinku „ograniczenia  ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 10t. z dopuszczeniem ruchu lokalnego”. Ruch pojazdów ciężarowych od drogi krajowej Nr 79 , drogą wojewódzką  973 będzie odbywał się na długości odcinka 18 km, do skrzyżowania z drogą gminną w m. Zbludowice / Busko Zdrój.  Do Buska -Zdroju pojazdy będą dojeżdżać DK Nr 79 przez Słupię, następnie DK 73  przez Pacanów –Stopnicę. Od  DW Nr 973 ze względu na ograniczenie ruchu na DP – ul. Starkiewicza jak, również na odcinku  DW Nr 973 przez  m. Zbludowice) pojazdy będą mogły jeździć DW Nr 776 przez Kazimierzę Wielką.
       Wprowadzenie ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 10t, na ulicy Starkiewicza, zostało podyktowane skierowanymi do Zarządu Powiatu licznymi wnioskami  mieszkańców, kuracjuszy oraz zlokalizowanych w strefie uzdrowiskowej zakładów leczniczych . Ulica Starkiewicza  przebiega przez strefę uzdrowiskową A. Odbywający  się po niej obecnie ruch ciężki w kierunku Nowego Korczyna  powodując  duże uciążliwości dla mieszkańców oraz wpływają bardzo niekorzystnie na rozwój  i  funkcjonowanie  uzdrowiska.
        Zmiany w ruchu zostały wprowadzone po uzyskaniu niezbędnych  pozytywnych opinii od  Zarządcy drogi wojewódzkiej 973 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Zarządcy Drogi  krajowej Nr 79  GDDKiA Oddział w Kielcach, Gminy Busko-Zdrój oraz Komendy  Wojewódzkiej Policji w Kielcach  i Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

 

Opracowała: AC

W załączeniu mapka orientacji
Załączone pliki
orientacja.pdfMapa_orientacji (304.77 KB)
Opis: Mapa orientacji- ogranicznenie do 10t na ul. Starkiewicza w Busku- Zdroju