Redakcja Biuletynu

Redaktor główny Buletynu
Redakcja Buletynu

Aneta Gołąb
041 370 16 46
041 378 46 39
a.golab@pzd.busko.com.pl

Grzegorz Paw
041 370 16 46
przetargi@pzd.busko.com.pl