Archiwum przetargów

Opublikowany: 2010-08-31 13:47:08
Wygasł: 2010-09-15

Postępowanie nr 25/PN/10 - Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0134T Szczerbaków- Szczytniki- Sępichów- Nowy Korczyn związana z budową chodnika w miejscowości Szczytniki, Nr 0072T Gacki- Winiary- Skotniki Górne- Skotniki Dolne- Kobylniki- Gorysławice związana z budową chodnika w miejscowości Skotniki Dolne o łącznej długości 229 mb

Opublikowany: 2010-08-25 13:59:27
Wygasł: 2010-09-09

Postępowanie nr 24/PN/10 - Remont drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków - Szczytniki- Sępichów- Nowy Korczyn od km 7+300 do km 9+200 w tym nawierzchnia asfaltowa od km 8+100 do km 9+200

Opublikowany: 2010-08-25 10:50:55
Wygasł: 2010-09-09

Postępowanie nr 23/PN/10 - Remont drogi powiatowej Nr 0098T Solec Zdrój- Wełnin- Klucz od km 2+660 do km 3+725 długości 1 065 mb

Opublikowany: 2010-08-24 15:08:16
Wygasł: 2010-09-08

Postępowanie nr 22/PN/10 - Remont drogi powiatowej Nr 0113T Szczeglin- Chrzanów- Podwale- Oblekoń od km 8+780 do km 10+455 długości 1 675 mb

Opublikowany: 2010-08-24 11:27:53
Wygasł: 2010-09-08

Postępowanie nr 21/PN/10 - Remont drogi powiatowej Nr 0148T Klępie Dolne- Klępie Górne- Szczeglin od km 0+750 do km 1+580 długości 830 mb

Opublikowany: 2010-08-24 09:41:19
Wygasł: 2010-09-08

Postępowanie nr 20/PN/10 - Remont drogi powiatowej Nr 0131T Nowy Korczyn - Podraje- Łęka od km 1+800 do km 3+300 długości 1 500 mb

Opublikowany: 2010-07-26 14:17:58
Wygasł: 2010-08-03

Postępowanie nr 19/PN/10 - Wykonanie Dokumentacji Projektowej do zgłoszenia robót budowlanych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na przebudowę dróg powiatowych w granicach istniejącego pasa drogowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju

Opublikowany: 2010-07-12 14:15:24
Wygasł: 2010-08-05

Postępowanie nr 18/PN/10 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków- Szczytniki- Sępichów- Nowy Korczyn związana z budową chodnika, długości 135 mb

Opublikowany: 2010-07-12 12:01:38
Wygasł: 2010-08-05

Postępowanie nr 17/PN/10 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0125T Biechów- Niegosławice- Pacanów związana z budową chodnika, długości 135 mb

Opublikowany: 2010-07-09 12:35:10
Wygasł: 2010-08-02

Postępowanie nr 16/PN/10 - Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0134T Szczerbaków- Szczytniki- Sępichów- Nowy Korczyn związana z budową chodnika w miejscowości Szczytniki, Nr 0072T Gacki- Winiary- Skotniki Górne- Skotniki Dolne- Kobylniki- Gorysławice związana z budową chodnika w miejscowości Skotniki Dolne o łącznej długości 229 mb

Opublikowany: 2010-07-08 13:11:28
Wygasł: 2010-07-29

Postępowanie nr 15/PN/10 - Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0119T Pacanów- Zborówek związana z budową chodnika w miejscowości Pacanów (ul. Baszowska), Nr 0115T Kępa Lubawska- Rataje Karskie- Pacanów- Oleśnica- Strzelce związana z budową chodnika w miejscowości Pacanów (ul. Oleśnicka), Nr 0145T Pacanów- Niegosławice- Chrzanów związana z budową chodnika w miejscowości Pacanów (ul. Rynek) o łącznej długości 612 mb

Opublikowany: 2010-07-07 12:26:54
Wygasł: 2010-07-26

Postępowanie nr 14/PN/2010 - Remont dróg powiatowych: Nr 0094T Piasek Mały- Żuków- Zborów- Piestrzec- Błoniec- Żółcza, Nr 0041T Zapusty- Góra- Januszkowice- Niziny, Nr 0037T Szydłów- Wola Żyzna- Poręb- Podlesie- Tuczępy- Czyżów- Pieczonogi, Nr 0148T Klępie Dolne- Klępie Górne- Szcegocin, Nr 0145T Niegosławice- Chrzanów o łącznej długości 3 290 mb

Opublikowany: 2010-07-06 12:10:59
Wygasł: 2010-07-21

Postępowanie nr 13/PN/2010 - Remont dróg powiatowych: Nr 0052T Widuchowa- Ruczynów- Skrobaczów, Nr 0082T Gościniec- Kostki Małe- Kostki Duże- Oleszki- Wełecz, Nr 0086T Busko- Owczary- Pęczelice do drogi krajowej 73, Nr 0096T Stopnica- Gadawa- Wiślica, Nr 0128T Piasek Wielki- Rzegocin- Piotrówka, Nr 0147T Balice- Przyborów, Nr 0073T Mozgawa- Koniecmosty- Stary Korczyn, odc. Koniecmosty- Jurków o łącznej długości 5 597 mb

Opublikowany: 2010-06-22 11:19:11
Wygasł: 2010-06-30

Nr Postępowania 12/PN/2010- Zakup materiałów kamiennych wraz z sukcesywnymi dostawami na drogi powiatowe powiatu buskiego w roku 2010

Opublikowany: 2010-05-20 13:41:03
Wygasł: 2010-05-28

Nr Postępowania 11/PN/2010 - Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju na terenie powiatu buskiego

Opublikowany: 2010-04-30 11:58:06
Wygasł: 2010-05-17

Nr postępowania 10/PN/2010 - Oznakowanie poziome dróg na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju

Opublikowany: 2010-04-27 14:08:13
Wygasł: 2010-05-12

Nr Postępowania 9/PN/2010 - Roboty interwencyjne i utrzymaniowe na drogach powiatowych w roku 2010

Opublikowany: 2010-04-21 19:36:03
Wygasł: 2010-04-29

Postępowanie nr 8/PN/2010 - Usługi sprzętem przy robotach utrzymaniowych na drogach Powiatowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju w roku 2010 r.

Opublikowany: 2010-04-12 11:48:21
Wygasł: 2010-04-27

Nr postępowania 6/PN/2010 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu buskiego w roku 2010.

Opublikowany: 2010-03-23 11:14:31
Wygasł: 2010-04-08

Nr postępowania 5/PN/2010 - Remont drogi powiatowej Nr 0098T Solec-Zdrój- Wełnin- Klucz od km 0+000 do km 2+660 dł. 2 660 mb


znalezionych: 519 na 26 stronach
<<< poprzednia -   14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   - następna >>>