Archiwum przetargów

Opublikowany: 2011-06-02 14:24:17
Wygasł: 2011-06-14

Postępowanie nr 9/PN/2011- Usługi sprzętem przy robotach utrzymaniowych na drogach Powiatowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju w roku 2011 r.

Opublikowany: 2011-05-25 12:50:26
Wygasł: 2011-06-02

Postępowanie nr 8/PN/2011 - Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

Opublikowany: 2011-04-19 13:13:54
Wygasł: 2011-04-28

Postępowanie nr 7/PN/2011 - Zakup materiałów kamiennych wraz z sukcesywnymi dostawami na drogi powiatowe powiatu buskiego w roku 2011

Opublikowany: 2011-03-31 13:05:38
Wygasł: 2011-04-18

Postępowanie nr 6/PN/2011 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu buskiego w roku 2011

Opublikowany: 2011-03-29 12:35:42
Wygasł: 2011-04-14

Postępowanie nr 5/PN/2011 - Remont drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Wolica-Podkopce-Gadawa-Budzyń-Chotel Czerwony-Gorysławice-Wiślica od km 18+170 do km 18+880 długości 710 mb.- Etap I

Opublikowany: 2011-03-09 14:39:47
Wygasł: 2011-03-24

Postępowanie nr 4/PN/2011 - Roboty interwencyjne i utrzymaniowe na drogach powiatowych w roku 2011

Opublikowany: 2011-02-28 13:42:57
Wygasł: 2011-03-15

Postępowanie nr 3/PN/2011 - Remont drogi powiatowej Nr 0126T Kępa Lubawska - Podchruścice - Tur - Trzebica od km 0+000 do km 2+743, od km 2+757 do km 4+965 i od km 5+685 do km 5+810 długości 5076 mb.

Opublikowany: 2011-02-28 11:24:46
Wygasł: 2011-03-15

Postępowanie nr 2/PN/2011 - Remont drogi powiatowej Nr 0118T Zborówek – Biskupice do gr. powiatu Staszów od km 3+400 do km 4+000, długości 600 mb.

Opublikowany: 2011-02-28 09:33:06
Wygasł: 2011-03-15

Postępowanie nr 1/PN/2011 - Remont drogi powiatowej Ludwinów - Parchocin - Podwale od km 0+012 do km 1+303, długości 1291 mb.

Opublikowany: 2010-12-07 14:48:35
Wygasł: 2010-12-15

Postępowanie nr 34/PN/10 - Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju w roku 2011

Opublikowany: 2010-10-14 14:12:07
Wygasł: 2010-10-22

Postępowanie nr 33/PN/10 - Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w sezonie zimowym 2010/2011

Opublikowany: 2010-10-07 13:46:06
Wygasł: 2010-10-15

Postępowanie nr 32/PN/10 - Zakup soli drogowej wraz z dostawą do poszczególnych Obwodów Drogowych ,Obwodu Drogowego Nr 1 w Busku-Zdroju i Nr 2 w Stopnicy

Opublikowany: 2010-10-06 13:25:45
Wygasł: 2010-10-14

Postępowanie nr 31/PN/10 - Zakup i dostawa piasku oraz wykonanie mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych PZD w Busku-Zdroju

Opublikowany: 2010-10-01 14:38:32
Wygasł: 2010-10-19

Postępowanie nr 30/PN/10 - Remont drogi powiatowej Nr 0126T Kępa Lubawska - Podchruścice - Tur - Trzebica od km 5+978 do km 7+047, długości 1069 mb

Opublikowany: 2010-10-01 13:22:56
Wygasł: 2010-10-19

Postępowanie nr 29/PN/10 - Remont drogi powiatowej Nr 0113T Szczeglin - Chrzanów - Wójcza - Biechów - Podwale - Oblekoń od km 11+300 do km 11+645, długości 345 mb

Opublikowany: 2010-10-01 12:17:01
Wygasł: 2010-10-18

Postępowanie nr 28/PN/10 - Remont drogi powiatowej Nr 0124T Parchocin - Błonie - Trzebica - Podwale - Podlesie - Lisia Górka - Żabiec - Kółko Żabieckie - Kiełmin - Warszawa od km 15+000 do km 17+680, długości 2680 mb

Opublikowany: 2010-10-01 10:42:50
Wygasł: 2010-10-18

Postępowanie nr 27/PN/10 - Remont drogi powiatowej Nr 0094T Piasek Mały - Żuków - Zwierzyniec - Zborów - Piestrzec - Błonie - Żółcza od km 8+845 do km 11+085, długości 2240 mb

Opublikowany: 2010-10-01 09:22:29
Wygasł: 2010-10-18

Postępowanie nr 26/PN/10 - Remont drogi powiatowej Nr 0148T Klępie Dolne - Klępie Górne - Szczeglin od km 0+750 do km 3+110, długości 2360 mb

Opublikowany: 2010-08-31 13:47:08
Wygasł: 2010-09-15

Postępowanie nr 25/PN/10 - Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0134T Szczerbaków- Szczytniki- Sępichów- Nowy Korczyn związana z budową chodnika w miejscowości Szczytniki, Nr 0072T Gacki- Winiary- Skotniki Górne- Skotniki Dolne- Kobylniki- Gorysławice związana z budową chodnika w miejscowości Skotniki Dolne o łącznej długości 229 mb

Opublikowany: 2010-08-25 13:59:27
Wygasł: 2010-09-09

Postępowanie nr 24/PN/10 - Remont drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków - Szczytniki- Sępichów- Nowy Korczyn od km 7+300 do km 9+200 w tym nawierzchnia asfaltowa od km 8+100 do km 9+200


znalezionych: 517 na 26 stronach
<<< poprzednia -   13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   - następna >>>