Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-08-05 11:20:22
Wygasł: 2020-08-23

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: 261.3.PN.2020 - pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki - Zagość od km 0+552 do km 0+792 dł. 240 m strona prawa w m. Siesławice"

Opublikowany: 2020-07-23 11:23:20
Wygasł: 2020-08-05

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Remont drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki - Zagość od km 0+552 do km 0+792 dł. 240 m strona prawa w m. Siesławice"

Opublikowany: 2020-07-08 12:21:41
Wygasł: 2020-07-23

Postępowanie nr 261.3.PN.2020 - „Remont drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki - Zagość od km 0+552 do km 0+792 dł. 240 m strona prawa w m. Siesławice"

Opublikowany: 2020-04-30 09:50:56
Wygasł: 2020-05-15

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: 261.2.PN.2020 - pn. „Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku - Zdroju w roku 2020"

Opublikowany: 2020-04-23 13:40:22
Wygasł: 2020-05-05

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku - Zdroju w roku 2020"

Opublikowany: 2020-04-08 14:07:11
Wygasł: 2020-04-23

Postępowanie nr 261.2.PN.2020 - „Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku - Zdroju w roku 2020”

Opublikowany: 2020-02-25 11:39:26
Wygasł: 2020-03-15

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: 261.1.PN.2020 - pn. „Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju w roku 2020"

Opublikowany: 2020-02-10 11:34:56
Wygasł: 2020-02-24

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju w roku 2020"

Opublikowany: 2020-01-29 13:27:25
Wygasł: 2020-02-10

Postępowanie nr 261.1.PN.2020 - „Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju w roku 2020”

Opublikowany: 2019-11-19 13:52:13
Wygasł: 2019-12-05

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: 261.17.PN.2019 - pn. „Remont dróg powiatowych w ilości 2,745 km: Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 0+000 do km 0+407 dł. 407 m w m. Pacanów, Nr 0099T Zborów – Włosnowice – Świniary – Trzebica od km 4+702 do km 4+970 dł. 268 m w m. Świniary, Nr 0079T Biskupice – Jurków – Ludwinów od km 1+800 do km 3+870 dł. 2070 m w m. Jurków"

Opublikowany: 2019-11-15 12:33:06
Wygasł: 2019-11-30

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: 261.16.PN.2019 - pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,708 km: Nr 0119T Pacanów – do drogi krajowej 79 od km 0+064 do km 1+215 dł. 1151 m, Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 dł. 373 m, Nr 0099T Zborów – Włosnowice – Świniary – Trzebica od km 4+518 do km 4+702 dł. 184 m"

Opublikowany: 2019-11-14 14:37:11
Wygasł: 2019-11-30

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: 261.15.PN.2019 - pn. „Przebudowa dróg powiatowych o dł. 4,300 km: Nr 0023T Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m w m. Rzeszutki, Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki – Janina od km 6+835 do km 8+500 dł. 1665 m w m. Janina, Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 4+395 do km 6+050 dł. 1655 m w m. Niziny"

Opublikowany: 2019-11-13 13:16:52
Wygasł: 2019-11-30

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: 261.14.PN.2019 - pn. „Przebudowa dróg powiatowych o dł. 10,185 km: Nr 0024T Chmielnik – Stopnica od km 15+830 do 20+000 dł. 4170 m i od km 21+000do km 25+680 dł. 4680 m i Nr 0052T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m "

Opublikowany: 2019-11-13 11:31:20
Wygasł: 2019-11-30

Informacja o unieważnieniu Zadania nr 1, postępowania nr 261.17.PN.2019 - „Remont dróg powiatowych w ilości 2,745 km: Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 0+000 do km 0+407 dł. 407 m w m. Pacanów, Nr 0099T Zborów – Włosnowice – Świniary – Trzebica od km 4+702 do km 4+970 dł. 268 m w m. Świniary, Nr 0079T Biskupice – Jurków – Ludwinów od km 1+800 do km 3+870 dł. 2070 m w m. Jurków” Zadanie 1 – Remont drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 0+000 do km 0+407 dł. 407 m

Opublikowany: 2019-10-31 11:18:18
Wygasł: 2019-11-17

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Remont dróg powiatowych w ilości 2,745 km: Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 0+000 do km 0+407 dł. 407 m w m. Pacanów, Nr 0099T Zborów – Włosnowice – Świniary – Trzebica od km 4+702 do km 4+970 dł. 268 m w m. Świniary, Nr 0079T Biskupice – Jurków – Ludwinów od km 1+800 do km 3+870 dł. 2070 m w m. Jurków"

Opublikowany: 2019-10-30 12:05:02
Wygasł: 2019-11-09

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: 261.13.PN.2019 - pn. „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w sezonie zimowym 2019/2020"

Opublikowany: 2019-10-30 11:37:08
Wygasł: 2019-11-10

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,708 km: Nr 0119T Pacanów – do drogi krajowej 79 od km 0+064 do km 1+215 dł. 1151 m, Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 dł. 373 m, Nr 0099T Zborów – Włosnowice – Świniary – Trzebica od km 4+518 do km 4+702 dł. 184 m."

Opublikowany: 2019-10-28 11:36:49
Wygasł: 2019-11-10

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg powiatowych o dł. 4,300 km: Nr 0023T Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m w m. Rzeszutki, Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki – Janina od km 6+835 do km 8+500 dł. 1665 m w m. Janina, Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 4+395 do km 6+050 dł. 1655 m w m. Niziny "

Opublikowany: 2019-10-24 11:03:14
Wygasł: 2019-11-04

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa dróg powiatowych o dł. 10,185 km: Nr 0024T Chmielnik – Stopnica od km 15+830 do 20+000 dł. 4170 m i od km 21+000do km 25+680 dł. 4680 m i Nr 0052T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m"

Opublikowany: 2019-10-18 11:06:23
Wygasł: 2019-10-27

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: 261.12.PN.2019 - pn. „Zakup soli drogowej wraz z dostawą do poszczególnych Obwodów Drogowych ,Obwodu Drogowego Nr 1 w Busku- Zdroju i Nr 2 w Stopnicy"


znalezionych: 519 na 26 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>