Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.9.PN.2013 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn związana z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Kuchary od km 17+205 do km 17+620 długości 415mb. i w miejscowości Ostrów od km 18+690 do km 18+934i od km 18+952 do km 19+073 długości 365mb.

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 2012-09-17

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

         Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawiadamia się, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.9.PN.2013                                                           

Nazwa zadania:Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn związana z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Kuchary od km 17+205 do km 17+620 długości 415mb. i w miejscowości Ostrów od km 18+690 do km 18+934i od km 18+952 do km 19+073 długości 365mb.

 

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 16.09.2013 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku -Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona na w/w postępowanie przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 839
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2013-08-29 13:10:28
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2013-08-29 13:34:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu