Informacja o wyniku naboru

2011-06-26 22:47:53 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na stanowisko INSPEKTOR W SEKCJI EWIDENCJI PLANOWANIA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU
informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko
INSPEKTOR
W SEKCJI EWIDENCJI PLANOWANIA
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym nabór na w/w stanowisko nie został roztrzygnięty.

 

Zobacz również: