Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Adres: Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój
Kontakt: tel. (041)370 16 46/ (041) 370 16 47, fax. (041)370 16 46/ (041) 370 16 47
E-mail: przetargi@pzd.busko.com.pl, Strona www: pzd.busko.com.pl

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.2.PN.2013 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu buskiego w roku 2013

Numer ID: 238, data publikacji przetargu: 2013-03-21 13:47:39Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: )

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 23.04.2013

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.2.PN.2013

Nazwa zadania:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu buskiego w roku 2013

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.04.2013 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

Zakład Usługowo – Handlowy „DEGAMEX” Agnieszka Górniak

Kamieniec 8, 28-230 Połaniec

Dane oferty:

1) Cena brutto  98 395,33 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Zakład Usługowo – Handlowy „DEGAMEX” Agnieszka Górniak

Kamieniec 8, 28-230 Połaniec

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PROF.-BUD” s. c.

ul. Górnicza 41, 25-651 Kielce

82,61

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o. o.

ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów     

89,86

4

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  

99,99

5

Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

         „FARMER” Lesław Piotrowski oś. Sikorskiego 25/7

         28-100 Busko-Zdrój  

Partner: Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy

           Marcin Piotrowski Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn 

96,88

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)

 

 

Busko-Zdrój, dnia 17.05.2013

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.2.PN.2013

Nazwa zadania:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu buskiego w roku 2013

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.04.2013 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

Zakład Usługowo – Handlowy „DEGAMEX” Agnieszka Górniak

Kamieniec 8, 28-230 Połaniec

Dane oferty:

1) Cena brutto  98 395,33 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Zakład Usługowo – Handlowy „DEGAMEX” Agnieszka Górniak

Kamieniec 8, 28-230 Połaniec

100,00

2

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  

99,99

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)

 

 
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1042
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2013-03-21 13:47:39
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2013-03-21 14:10:05

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku Zdroju
Wełecz 146, Busko Zdrój
www.pzd.busko.com.pl