Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T na odcinku Słupia – Pacanów zakończona.

Dnia 24 czerwca 2022 roku Powiat Buski odebrał inwestycję pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej  Nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954 m.”.

Przebudowa drogi została sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych Powiatu Buskiego i Gminy Pacanów.

Całkowita wartość projektu to 3 022 015,98 zł brutto, w tym dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 2 155 411,00 zł, Powiatu Buskiego w kwocie 453 302,94 zł, Gminy Pacanów w kwocie 453 302,49 zł. Generalnym wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o. o. z siedzibą w Nowinach.

Zakres inwestycji obejmował m.in.:

  • Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 5,50 m dł. 2 954 m.
  • Utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem 0/31,5 o szer. 0,75 m.
  • Budowa nowego chodnika po stronie prawej i lewej z kostki betonowej.
  • Wykonanie nowych zjazdów do posesji oraz przebudowa istniejących.
  • Budowa peronów autobusowych w ilości 4 szt.
  • Remont istniejącego mostu.
  • Montaż nowego oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD.
  • Wykonanie nowego oznakowania poziomego przy przystankach autobusowych.

Zrealizowana inwestycja, przyczyni się do rozwoju spójnej, funkcjonalnej oraz efektywnej sieci dróg publicznych zarówno na obszarze powiatu buskiego jak i województwa świętokrzyskiego. Nastąpi podniesienie parametrów technicznych drogi, zwiększy się płynność ruchu, przepustowość, nośność oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi, co wpłynie na poprawę poziomu życia mieszkańców okolicznych miejscowości.

Dane Adresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Wełecz 146
28-100 Busko Zdrój

Telefony:
(41) 370 16 46, (41) 370 16 47

Email:
sekretariat@pzd.busko.com.pl

Galeria