Zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 0098T na odcinku Solec-Zdrój - Wełnin

W dniu 27.06.2022r. Powiat Buski rozpoczął odbiór inwestycji pn:” „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098 T Solec-Zdrój - Wełnin – Klucz (na odcinku od ulicy Tadeusza Kościuszki w Solcu Zdroju (km 0+000) do drogi krajowej nr 79 w miejscowości Wełnin (km 2+666)” długości 2,666 km. Przebudowa drogi  została sfinansowana z Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz środków własnych Powiatu Buskiego i Gminy Solec-Zdrój.

            Całkowita wartość projektu to 3 115 541,10 zł, w tym dofinansowanie 70%. Generalnym wykonawcą robót była firma Drogomex Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zakres inwestycji obejmował m.in.:

  • Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 5,50 m w km 0+000 do 2+666 dł. 2 666 m.
  • Wykonanie nawierzchni bitumicznej jednokierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 1,50 m w km 0+958 do 2+664 dł. 1 706 m.
  • Remont istniejących chodników po str. prawej i lewej.
  • Budowa nowego chodnika w m. Wełnin po str. lewej w km 0+987 do 2+666 dł. 1 679 m.
  • Wykonanie nowych zjazdów do posesji.
  • Odwodnienie, odprowadzenie wód deszczowych poprzez oczyszczenie i konserwację istniejących rowów oraz wymianę wpustów kanalizacji deszczowej na ul. Partyzantów.

            Zrealizowana inwestycja, przyczyni się do rozwoju spójnej, funkcjonalnej oraz efektywnej sieci dróg publicznych zarówno na obszarze powiatu buskiego jak i województwa świętokrzyskiego. Nastąpiło podniesienie parametrów technicznych drogi. Zwiększy się płynność ruchu, przepustowość, nośność i bezpieczeństwo użytkowników drogi, co z pewnością wpłynie na poprawę poziomu życia mieszkańców okolicznych miejscowości.

Dane Adresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Wełecz 146
28-100 Busko Zdrój

Telefony:
(41) 370 16 46, (41) 370 16 47

Email:
sekretariat@pzd.busko.com.pl

Galeria