Nawalne deszcze na terenie powiatu buskiego

Na drogach powiatowych przebiegających przez Powiat buski  trwają prace porządkowe przy usuwaniu skutków obfitych i nawalnych deszczy jakie wystąpiły w dniach 04.08.2021 - 06.08.2021r.

W piątek 06.08.2021r. pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju pracowali na drogach do godzin wieczornych. Prace odbywały się również w dniu 07.08.2021 (sobota).  Z nawierzchni jezdni dróg powiatowych usuwane są min. namuliska, zabezpieczane są miejsca w których uszkodzone zostały pobocza, skarpy, przepusty.  Na drogach powiatowych nadal pracuje sprzęt , tj.  2 ciągniki z ładowaczem czołowym, 3 koparki, samochód samowyładowczy.

W miejscach gdzie zalane zostały jezdnie bez możliwości przejazdu, odcinki te zostały czasowo zamknięte przez Państwową Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji oraz służby drogowe PZD. Sytuacja ta miała miejsce na drogach powiatowych Nr 0055T Służów - Kotki - Widuchowa, na odc. Kotki - Służów oraz Nr 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Solec - Zdrój w miejscowości Strażnik.

Biorąc pod uwagę fakt, że obfite, powtarzające się opady deszczu powodują znaczne uszkodzenia dróg oraz zanieczyszczenia jezdni zwracamy się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu, do czasu usunięcia w/w szkód.

Dane Adresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Wełecz 146
28-100 Busko Zdrój

Telefony:
(41) 370 16 46, (41) 370 16 47

Email:
sekretariat@pzd.busko.com.pl

Galeria