Podpisano umowy na dwie kolejne inwestycje

Szanowni Państwo, informujemy że w związku z trwającymi postępowaniami inwestycyjnymi na rok 2021 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora Krzysztofa Tułaka w ostatnim czasie podpisał dwie ważne umowy na realizację inwestycji drogowych w naszym regionie. Wartość obu zadań oszacowano na 6 171 779,88 zł

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0015T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954 m

Wartość  inwestycji brutto:  3 030 739,17 zł  (w tym 2 121 517,00 zł pozyskane w ramach RFRD)

Termin ukończenia: 03.06.2022

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

Zakres inwestycji:

Przedmiot zamówienia związany jest z przebudową drogi powiatowej Nr 0115T T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową 73 Kielce-Tarnów w miejscowości Słupia do miejscowości Pacanów od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954 m - polegająca na wykonaniu wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz jej poszerzeniu, wykonaniu chodnika, przebudowie istniejących skrzyżowań, przebudowie istniejących przepustów pod koroną drogi i zjazdów na drogi boczne i na pola, wykonaniu poboczy gruntowych poprzez ich ścięcie i wyprofilowanie a także utwardzenie kruszywem kamiennym, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu na odcinku od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954 m.

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec-Zdrój ­– Wełnin – Klucz od km 0+000 do km 2+666 dł. 2666m

Wartość  inwestycji brutto:  3 141 040,71 zł (w tym 2 198 728,00 zł pozyskane w ramach RFRD)

Termin ukończenia: 06.05.2022

Wykonawca: DROGOMEX Sp. z o.o.

Zakres inwestycji:

Odnowa istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz ścieżki rowerowej, wymiana nawierzchni istniejącego chodnika dla pieszych, wykonanie nowego chodnika dla pieszych, odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z korpusu drogowego poprzez oczyszczenie i konserwację istniejących rowów gruntowych oraz wymianę istniejących wpustów    kanalizacji deszczowej na nowe na ulicy Partyzantów, remont i wymianę uszkodzonych elementów istniejących przepustów Ø 60 cm, remont i wymianę uszkodzonych elementów istniejących zjazdów do posesji przyległych do drogi (część przelotowa, ścianki czołowe, nawierzchnia zjazdów).

Dane Adresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Wełecz 146
28-100 Busko Zdrój

Telefony:
(41) 370 16 46, (41) 370 16 47

Email:
sekretariat@pzd.busko.com.pl

Galeria