Postęp realizacji inwestycji

Szanowni Państwo, informujemy że obecnie na terenie powiatu buskiego prowadzone są zadania współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych polegające na usprawnieniu istniejących ciągów komunikacyjnych.

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0088 Łatanice – Hołudza – Olganów
    od km 0+000 do km 1+000 odcinek o dł. 1000m.

Wartość  inwestycji brutto:  360 946,29 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 80%)

Termin ukończenia: 30.09.2021

Zaawansowanie:

Przedmiotowe zadanie jest na końcowym etapie realizacji. Wykonano główne prace polegające na poszerzeniu jezdni, ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych oraz przebudowie istniejących zjazdów. Do wykonania pozostał montaż oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i uporządkowanie terenu budowy. Wykonawca znacząco wyprzedził harmonogram przewidzianych robót, w związku z czym niewykluczone jest oddanie obiektu do użytkowania przed terminem zawartym w umowie.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m

Wartość  inwestycji brutto:  1 452 197,01 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 80%)

Termin ukończenia: 30.09.2021

Zaawansowanie:

Faza realizacji inwestycji jest w początkowym etapie. Wykonawca po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu rozpoczął roboty rozbiórkowe oraz ziemne. Obecnie prace skupiają się na etapowym wykonywaniu poszerzeń jezdni. Docelowo projektowana jezdnia ma mieć  5,50 metrów szerokości.  Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Zakończenie robót budowlanych zgodnie z umową ustalono na 30.09.2021.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m

Wartość  inwestycji brutto:  760 765,98 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 80%)

Termin ukończenia: 30.09.2021

Zaawansowanie:

Inwestycja pomimo zagrożenia ze strony niekorzystnych warunków atmosferycznych a w szczególności wód opadowych postępuje zgodnie z założonym harmonogramem robót. Wykonawca pod koniec ubiegłego miesiąca zakończył układanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego. Wykonawca w bieżącym miesiącu planuję utwardzić pobocza i zjazdy kruszywem, wykonać niezbędne regulację infrastruktury drogowej oraz inne roboty towarzyszące.

Dane Adresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Wełecz 146
28-100 Busko Zdrój

Telefony:
(41) 370 16 46, (41) 370 16 47

Email:
sekretariat@pzd.busko.com.pl

Galeria