Inwestycje w Powiecie Buskim

W dniu 21.04.2021 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju może przystąpić do ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych na n/w zadania:.

Lista podstawowa:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2 954 m.
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec – Zdrój – Wełnin – Klucz od km 0+000 do km 2+666 dł. 2 666m.
  • wartość zadania – 3 523 100,00 zł

Lista rezerwowa:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0026T Śladków Mały – Palonki – Kargów od km 3+754 do km 7+371 dł. 3 617m.
  2. wartość zadania – 3 523 100,00 zł,
  3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów – Żerniki Górne od km 2+190 do km 3+900 dł. 1 710m.
  4. wartość zadania – 2 170 600,42 zł
  5. Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice na działkach nr 333, 339, 307 w Siesławicach, gmina Busko – Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów dł. 999m.
  6. wartość zadania – 4 017 917,93 zł

W dniu 08 kwietnia 2021 roku zostały złożone wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , które czekają na rekomendację Prezesa Rady Ministrów:

1. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0114T od drogi krajowej Nr 73 - Pacanów w m. Pacanów od km 1+420 do km 1+574 długości 154 m

2.Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0114T od drogi krajowej Nr 73 - Pacanów w m. Pacanów od 1+574 do km 1+674 długości 100m

3. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0145T Pacanów- Niegosławice - Chrzanów w m. Pacanów od km 0+000 do km 0+030 długości 30 m

4. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów z drogą powiatową 0125T Biechów - Pacanów i drogą gminną - ul. Rynek w m. Pacanów od km 0+030 do km 0+170 długości 140 m 

5. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów z drogą gminną - ul. Dr. Gałązki w m. Pacanów od km 0+170 do km 0+314 długości 144 m

6. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0096T Stopnica - Gorysławice w m. Stopnica od km 0+000 do km 0+070 długości 70 m

7. Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0097T Solec - Zdrój -  Zagórzany- Ostrowce z drogą gminna - ul. Kościelna w m. Solec - Zdrój

8. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0132T Nowy Korczyn - Grotniki Duże w m. Nowy Korczyn od km 0+000 do km 0+148 długości 148 m

9. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0132T Nowy Korczyn - Grotniki Duże z ul. Stopnicką w m. Nowy Korczyn od km 0+148 do km 0+273 długości 125 m

Dane Adresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Wełecz 146
28-100 Busko Zdrój

Telefony:
(41) 370 16 46, (41) 370 16 47

Email:
sekretariat@pzd.busko.com.pl

Galeria